Nebuď na jedálnom lístku,

ale

 • Rastúce nerovnosti

  V nerovnostiach padajú v 21. storočí rekordy.

  3 príklady za všetky:

  1 % najbohatších vlastní 82 % zdrojov planéty

  1 človek vlastní toľko majetku ako 125 zemí planéty

  15 najbohatších Čechov vlastní toľko, čo 5 miliónov najchudobnejších

  Prečo na tom záleží?

  Čím väčšie nerovnosti, tým väčší pocit nespravodlivosti, tým viac extrémizmu a nižšia kvalita života

  vo všetkých základných parametroch.

  Viac v štúdii

 • Tellerova krivka

  Vývoj technológií rastie exponenciálne, t.j. je stále rýchlejšia ako ľudská schopnosť pochopiť, aké sú dôsledky pre ľudskú spoločnosť a prírodu.

  Dvoma hlavnými dôsledkami je to, že sa v modernej spoločnosti zvyšuje toxicita a to, že sa nezriedka otáča rola:

  Z technológií, ktoré nám mali pomáhať a slúžiť sa stáva to, čomu slúžime my a čo nám nepomáha, ale škodí (DDT, Azbest, PCB, Glyfosát, Facebook, Airbnb, …).

  Viac >

 • Zlyhávanie klímy

  V máji 2019 prekročilo ľudstvo hodnotu 415 ppm CO2 v atmosfére.

  Naposledy, keď bolo toľko CO2, na južnom póle rástli stromy, hladiny oceánov boli o 20 metrov vyššie a bolo o 3-4 °C teplejšie.

  To bolo pred 5,3-2,6 miliónmi rokov. 

  Človek vtedy ešte neexistoval. 

  Hranica pre udržanie života tak, ako ho poznáme, je 350 ppm CO2. 

  Tá bola prekonaná už v roku 1988.

  V roku 1989 predpovedala OSN katastrofu v prípade, že sa téme klimatických zmien nebudeme venovať. 

  Viac >

 • Nukleárna hrozba

  Podľa bulletinu amerických jadrových vedcov z 27.1.2021 nebolo ľudstvo ešte nikdy v histórii tak blízko jadrovej katastrofe.

  Čas na pomyselných hodinách symbolizujúcich blízkosť katastrofy sa meria od roku 2020 po prvýkrát v sekundách.

  Aktuálne je 100 sekúnd do polnoci

 • Kolaps prírodných systémov

  Nech už je to miznutie divočiny, vymieranie druhov, umieranie oceánov, degradácia pôdy, topenie ľadovcov, ubúdanie pitnej vody, nárast množstva odpadu, znečistenie a toxicita či ďalšie symptómy, prírodné ekosystémy zlyhávajú.

  Táto katastrofa je dôsledkom nášho oddelenia od prírody, ktorá sa pre moderného západného človeka stala bezodnou chladničkou a odpadkovým košom.

 • Technologický rozvrat

  Sme už blízko bodu, kedy sa pretnú dve súbežne prebiehajúce revolúcie: biotechnologická a IT.

  Cieľom biotechnologickej je detailné pochopenie fungovania ľudského života.

  Prísľubom revolúcie v IT je trvale rastúca počítačová kapacita.

  Keď sa tieto dve revolúcie pretnú, vzniknuté „algoritmy veľkých dát“ dokážu monitorovať naše pocity a rozumieť im mnohonásobne lepšie, ako si dnes rozumieme my sami a človek bude ešte manipulovateľnejší, než kedy bol, bez toho, že by si toho bol vedomý.

  Viac >

 • Sledovací kapitalizmus

  Google, po ňom Facebook a následne ďalšie digitálne megakorporácie objavili nový podnikateľský model:

  Začali cielene sledovať užívateľov svojich služieb, zbierať a uchovávať o nich všetky dáta.

  Na základe týchto dát svoje služby upravujú tak, aby zmanipulovali pocity a chovanie svojich užívateľov s cieľom im, čo najviac predať. Tieto dáta sú navyše na predaj štátom a ďalším komerčným subjektom.

  S každým ďalším subjektom naša manipulovateľnosť exponenciálne rastie.

 • Hrozba digitálnych diktatúr

  Prudký rozmach umelej inteligencie umožňuje bezprecedentný dohľad štátu a korporácií nad občanmi.

  Symbolom tejto hrozby je rozvíjajúci sa čínsky “Systém sociálneho kreditu”.

  Súčasťou tejto hrozby je to, že čínska (alebo takisto izraelská) dohliadacia technológia sa predáva ďalším diktatúram.

  Rozsah tejto hrozby znásobila a urýchlila pandémia COVID-19, kedy ju môžeme sledovať v priamom prenose.

 • Nedostatok práce

  Rozmach umelej inteligencie spôsobuje to, že stále väčší rozsah ľudskej činnosti preberajú roboti a algoritmy.

  Veľká časť zamestnaní tak mizne pred očami.

 • Prekarizácia práce

  Slušne platené pracovné miesta so všetkým sociálnym zabezpečením sú minulosťou.
  „Agentúrna“, neistá, nedôstojná platená práca pribúda.

  Vzniká tak nová trieda ľudí, takzvaný „Prekariát“ – neistí ľudia, extrémisti. Okrem prekariátu aj takzvaní Denizeni, čo je čoraz početnejšia trieda „zbytočných“ ľudí bez práv – ľudí uväznených v extrémnej chudobe, bezdomovcov, migrantov, ktorí sa stavajú závislími na sociálnej pomoci vlád.

  Týmpádom sú vládami manipulovateľní v prospech nadnárodných spoločností pre účely zisku a moci.

 • Sociálne siete

  Sociálne siete ako nástroj propagandy a fake news.

  Facebook a ďalšie sociálne siete fungujú technicky ako gigantické nakladateľstvá.

  Na rozdiel od tradičných nakladateľských domov ale nie sú obmedzené prakticky žiadnou legislatívou a za svoj obsah preberajú nulovú zodpovednosť.

  To, že si dnes každý môže “klamať svoju pravdu”, je vydávané za slobodu prejavu.

  Akékoľvek klamstvo - je vďaka technikám sledovacieho kapitalizmu – možné naviac stále presnejšie cieliť na špecifickú časť populácie s cieľom zmanipulovať jej chovanie.

 • Epidémia osamelosti

  Globálny rozmach neoliberálnej ideológie, komercializácii života, všadeprítomný apel na výkon, výdatne podporený reklamno-mediálnym vzývaním individuálneho šťastia so sebou, v západnom svete priniesol epidémiu osamelosti.

  Osamelosť je rovnako toxická ako 15 cigariet denne

 • Globálna anómia*

  Väčšina detí na našej planéte dnes vie, čo je to Coca-Cola, McDonalds alebo Apple.

  Len mizivé percento detí už ale pozná morálne hodnoty filozofických a náboženských tradícií.

  *anómia je označenie pre taký stav spoločnosti, kedy prestávajú platiť pravidlá a normy.

  Vo vzťahu k jedincovi vyjadruje toto slovo stav oslabenia noriem a morálnych hodnôt.

 • Rozdelená spoločnosť

  Google, Facebook a ďalšie siete každému zobrazujú nie čo najreálnejšie, najpravdivejšie informácie, ale to, u čoho je najväčšia pravdepodobnosť, že na to niekto klikne.

  Každý tak získava svoj vlastný špecifický obraz o realite, ktorý sa ale líši od iných realít.

  Vzhľadom k zmieňovaným krízam (najmä nárast nerovností a chudoby) sa zvyšuje pocit nespravodlivosti a tým náchylnosť k extrémnym pohľadom a lipnutím na starých istotách (rasová nadradenosť, náboženský fundamentalizmus,…).

  Vzhľadom k deficitu zjednocujúcich vízií, hodnôt a informácií sa moderné spoločnosti rozdeľujú do stále viac atomizovaných buniek.

 • Unavená demokracia

  Demokracia vyžaduje k životu stabilitu.

  Vzhľadom k uvedeným hrozbám, kedy je svet stále nestabilnejším miestom, ale demokracia chorľavie.

  Väčšina dnešných demokratických štátov sú tak dnes demokraciami iba na oko.

  V skutočnosti sa jedná o plutokracie, oligarchie či korpokracie.

  O väčšine diania na našej planéte dnes rozhodujú nadnárodné korporácie a inštitúcie zriadené na ochranu ich záujmov (Svetová banka, MMF, WTO,...).

  Belgičan David Van Reybrouck zaviedol pre dnešný stav demokracie termín

  Demokratický únavový syndróm

 • Preľudnenie

  Tempo, akým sa náš druh rozmnožuje, vysvetľuje veľkú časť tohto zoznamu.

  Ten, kto sa narodil v roku 1948 sa narodil do sveta s 2,378 miliardami ľudí.

  Narodení v roku 1971 sa narodili do sveta, kde žilo 3,775 miliardy,

  v roku 2010 to bolo už 6,958 miliardy ľudí.

  Dnes je to 8 miliárd

 • Pandémie

  Koncom apríla 2020 napísala skupina vedcov na webe medzivládneho panelu OSN pre biodiverzitu toto:

  „Masívny výrub lesov, nekontrolovaná expanzia poľnohospodárstva, intenzívne farmárčenie, ťažba,rozvoj infraštruktúry a zneužívanie divokých zvierat vytvorili smrtiaci koktejl pre šířenie chorôb“.

  Podľa mnohých odborníkov je pandémia COVID-19 miernou predohrou omnoho smrteľnejších pandémií, ktoré môžeme očakávať v prípade, že ničenie prírody bude postupovať aktuálnym tempom.

Tak

ku*va začni správne dýchať!

Pretože

na

90%

dýchaš nesprávne

a

to je

hlavná príčina

chabej kvality Tvojho života.

Vo všetkých oblastiach.

☝️

Zdroj: Kniha Dych

Dovzdelaj sa o dýchaní!

Dysevolúcia dýchania

Nos vs. Ústa

Nádych vs. Výdych

Menej a pomalšie

Necvičiť ale dýchať

Tvoje nesprávne dýchanie sa Tebou valí ako vlna slabosti

a

planétou ako lavína celosvetových problémov.

Výsledkom je

Rakovina Zeme na všetkých úrovniach.

To sú dôvody

prečo musíš