(R)evolúcia (Seba)Lásky

Najzmysluplnejší sebarozvoj na svete.

Pomáhame ľudom milovať (sa) zmysluplne, aby žili zmysluplne.

Pomáhame ľuďom žiť v Harmónii, aby sa živili tým, čo je prospešné, v čom sú dobrí a čo milujú.

Pomáhame ľuďom byť zmysluplnejšou verziou seba, aby sme spolu(vy)tvorili zmysluplnejšiu verziu sveta.

Pomáhame ľuďom stať sa (R)evolucionármi Lásky