Aby
vznikla...(R)evolúcia
lásky
KULTÚRA
LÁSKAVOSTI,

kde je
COOL

ŽIŤ

#NiePreLóve
   AlePreLove

Aby
sme
SPOLU
(VY)
RIEŠILI

CHCEŠ
VEDIEŤ

VIAC
?alebo
chceš, aby
Tvoje vnúčatá
vytvorili ešte horšie
(R)evo⅃

ži(je)me inɒʞ
ži(je)me spolu
ži(je)me

#NiePreLóveAlePreLove