Všetkých nás spája rovnaký cieľ.

Výskumy vedy šťastia, múdrosti duchovných učení a výsledky dlhodobo úspešných ľudí a spoločností sú dôkazom toho, že

Šťastie

musí obsahovať

3 rámce:

1.

4 základné piliere šťastia

 • 1. Vnímaná kontrola

  Potrebujeme možnosť slobodne sa rozhodovať o každej oblasti nášho života.

 • 2. Vnímaný posun

  Potrebujeme otvorené možnosti posunu vo všetkých oblastiach života.

 • 3. Prepojenie

  Jonathan Haidt v knihe „Hypotéza šťastia“ prichádza k záveru, že šťastie neprichádza primárne zvnútra, ale zo vzťahov, teda platí zákon „Som šťastný, ak si šťastný“.

 • 4. Vízia/Zmysel

  Knihy „Od dobrého k skvelému“ a „Tribal Leadership“ informujú o tom, ako spoločnosti, ktoré majú vyššie poslanie než len zarábať peniaze (alebo byť jednotkou na trhu), sú dlhodobo úspešnejšie vo všetkých oblastiach ako konkurenti, ktorí nemajú takúto misiu.

1 z 4

2.

Maslowova pyramída potrieb

Maslowova pyramída dokazuje, že uspokojovanie nemateriálnych potrieb je podmienené uspokojovaním potrieb materiálnych.

Ale

štúdia zahŕňajúca 1,7 milióna ľudí zo 164 krajín ukazuje, že plat 4 250 eur nám prináša emocionálne uspokojenie a 6 700 eur je ideálnych, no čokoľvek navyše neprináša viac šťastia, práve naopak, menej.

3.

Všetky 3 druhy šťastia.

 • Potešenie

  Toto je najkratšie šťastie a ak zmizne zdroj jeho podnetov, tak jeho hladina okamžite klesne.

  Ako „rocková hviezda“, ktorá je šťastná len vtedy, ak dostáva pravidelné „dávky“ stimulov, no len veľmi ťažko si toto šťastie udrží.

 • Vášeň

  Toto je druhé najtrvalejšie šťastie, ktoré zažívame, keď sa špička výkonu stretne so špičkou prítomnosti a „čas letí“.

  Známe ako flow/vlna.

  V taoizme mu hovoria „akcia bez námahy“ a umelci a športovci mu hovoria „byť v zóne“.

 • Vyššie poslanie

  Toto je najtrvalejšie šťastie, ktoré zažívame, keď sme súčasťou niečoho oveľa väčšieho ako my sami a má to pre nás hlboký význam.

  Trvá nepretržite bez ohľadu na okolnosti, každú sekundu dňa aj počas spánku.

1 z 3

V skratke

Šťastie pochádza

Z

pomáhania ostatným

napĺňať

svoje

Aby

ľudia žili

zmysluplne,

vďaka tomu, že

sa živia týmčo je prospešnév čom sú dobrí a čo milujú.