(R)evolúcia
lásky
Je na dosah,
pretože...

Vieme,
že ak
zodpovedne spojíme
technológie a dostatok (k sebe) úprimných ľudí,
ktorí majú odvahu byť skutočne šťastní
...


a
navzájom si
budeme
pomáhať
prepájať a rozvíjať svoju
emocionalitu a racionalitu,
...


tak
(
vy)tvoríme
aktuálnej konzumnej a mocenskej spoločnosti
...


udržateľný, nezávislý,
konkurencieschopný
a
skutočne šťastný protipól!

DOKÁŽEME TO,
pretože...


v ČR a SR je nás
SPOLU už teraz dosť
,
...aby sme dosiahli BOD ZLOMU,
ktorým inšpirujeme širokú verejnosť
...a
položili základy globálnej spoločnosti,
na ktorých deti našich detí
spolu(vy)tvoria
...


HARMÓNIU
MEDZI MOCOU A PENIAZMI
A
LÁSKOU A SKUTOČNÝM ŠŤASTÍM,
...


ktorá
bude už len krok 
od
skutočne inteligentnej civilizácie,
kde "vládne" láskavosť
a
skutočné šťastie pre všetky bytosti.„Keď som mal 5 rokov,
mamička mi povedala,
že
kľúčom života je šťastie.
Keď som prišiel do školy, učiteľka sa ma spýtala,
čím chcem byť, keď vyrastiem.
Povedal som "šťastný".
Povedala mi,
že som nerozumel otázke.
Ja som povedal,
že ona nerozumie životu.“


John Lennon


ALE!   

Najprv
potrebujeme 
spojiť
"tých najodhodlanejších",
takže...PRETOŽE
...CHCEM
...PRETOŽE
...


NECHCEM
...


PRETOŽE...Máš strach
a chceš si namýšľať,
že...
Teba sa to netýka?


„Nie nad tým človekom treba plakať, ktorý sa narodil alebo zomrel,
ale nad tým, ktorý zaživa stratil svoju ľudskosť.“

Epiktétos

„Kto si myslí, že mu slobodu druhí vybojujú,
ten jej nie je hodný.“

Milan Rastislav Štefánik

„Príliš veľa myslíme a príliš málo cítime.
Viac ako stroje potrebujeme ľudskosť.
Viac ako rozum potrebujeme láskavosť a miernosť.
Bez toho zvlčíme a stratíme všetko.“

Charlie Chaplin

„Človeka bez slobody si nemožno predstaviť ináč,
ako človeka bez života.“

Lev Nikolajevič Tolstoj

„Dobročinnosť je výnimočný stav, keď sa z ľahostajného prúdu človečiny oddelí skutočná ľudskosť, aby pomohla trpiacemu.“

Milan Rúfus

„Sloboda nie je dar, ktorý nám dávajú iní ľudia, ale právo,
ktoré nám patrí podľa Božích zákonov a prírody.“

Benjamin Franklin

„Je zrejmé,
že naša technológia prekročila našu ľudskosť.“

Albert Einstein

„Človek bez slobody je ako ryba bez vody.“

Slovenské príslovie

„Dokiaľ zostáva človek človekom,
neprestáva mu práve jeho ľudskosť hovoriť, že život má zmysel.
Je to vlastne jeden z dôvodov, prečo má človek sklon búriť sa proti sebe.“

Thomas Merton

„Lepšie zomrieť v boji za slobodu,
ako byť väzňom do konca svojho života.“

Bob Marley

„Múdrosť očisťuje, ľudskosť posilňuje.“

Konfucius

„V tej chvíli, keď sa otrok rozhodne, že už viac nebude otrokom, oslobodí sa a ukáže cestu druhým.
Sloboda a otroctvo sú stavy mysle.“

John Galsworthy

„Priateľstvo je tak potrebné ako ľudskosť sama.
A šťastný je ten, kto ho nájde, lebo vie, že už nie je sám.“

Thomas Large

„Sloboda je právo hovoriť ľuďom to,
čo nechcú počuť.“

George Orwell

„Snaha o osobné šťastie je len predlžovaním zvieratskosti v nás.
Ľudskosť sa začína v človeku, až keď sa ho zriekne.“

Henri Fréderic Amiel

„Vzdať sa slobody znamená vzdať sa ľudskosti.“

Jean Jacques Rousseau

„Sloboda je možnosť
byť samým sebou voči sebe i svetu.“

Radoslav Rochallyi

„Sloboda nie je mŕtva,
kým žije aspoň v jednom srdci.“

Stefan Zweig

„Iba ten si zaslúži slobodu a lásku,
kto si ju vie udržať.“

Johann Wolfgang von Goethe