CestaSociologické zmeny sa šíria
podobne ako vírusy - epidémiou.
Na rozšírenie medzi celú populáciu potrebujeme dostatok "inovátorov a prvých osvojiteľov",
ktorí dosiahnu kritické množstvo 16%,
tzv. BOD ZLOMU.Ak bude kritické množstvo "spievať rovnakú pesničku",
tak automaticky rozpúta všadeprítomný a nezastaviteľný koncert (smutným príkladom je Covid infodémia),
ktorého melódia "infikuje" širokú verejnosť,
až sa (R)evolúcia lásky stane "cool".

ČR a SR majú aktuálne spolu približne 16,2 milióna obyvateľov,
z ktorých 16% je 2,6 milióna.

PODARÍ
sa to (globálne)?

Nádej nám dávajú
technológie!
V nastávajúcej dobe virtuálnej budú čím ďalej, tým horším pánom,
no ak ich začneme zmysluplne využívať,
tak dobrým sluhom,
ktorým môžeme nové generácie (na)učiť,
že lásku a skutočné šťastie je možné cítiť iba vtedy,
ak bude offline a online svet
v harmónii s ich skutočným Ja.


Ak zmysluplne spojíme technológie s
duševnými hodnotami a našimi nadaniami, srdciami a mysľami,
tak zhmotníme Nový svet,
v ktorom nie sú na prvom mieste moc a peniaze,
ale láska a pravda!
.CHCEŠ
VEDIEŤ VIAC?
Alebo
potrebuješ vidieť,
že...

peklo nás ešte len čoskoro čaká,
ak v dobe virtuálnej necháme láskavosť vymrieť?!


„Nie nad tým človekom treba plakať, ktorý sa narodil alebo zomrel,
ale nad tým, ktorý zaživa stratil svoju ľudskosť.“

Epiktétos

„Kto si myslí, že mu slobodu druhí vybojujú,
ten jej nie je hodný.“

Milan Rastislav Štefánik

„Príliš veľa myslíme a príliš málo cítime.
Viac ako stroje potrebujeme ľudskosť.
Viac ako rozum potrebujeme láskavosť a miernosť.
Bez toho zvlčíme a stratíme všetko.“

Charlie Chaplin

„Človeka bez slobody si nemožno predstaviť ináč,
ako človeka bez života.“

Lev Nikolajevič Tolstoj

„Dobročinnosť je výnimočný stav, keď sa z ľahostajného prúdu človečiny oddelí skutočná ľudskosť, aby pomohla trpiacemu.“

Milan Rúfus

„Sloboda nie je dar, ktorý nám dávajú iní ľudia, ale právo,
ktoré nám patrí podľa Božích zákonov a prírody.“

Benjamin Franklin

„Je zrejmé,
že naša technológia prekročila našu ľudskosť.“

Albert Einstein

„Človek bez slobody je ako ryba bez vody.“

Slovenské príslovie

„Dokiaľ zostáva človek človekom,
neprestáva mu práve jeho ľudskosť hovoriť, že život má zmysel.
Je to vlastne jeden z dôvodov, prečo má človek sklon búriť sa proti sebe.“

Thomas Merton

„Lepšie zomrieť v boji za slobodu,
ako byť väzňom do konca svojho života.“

Bob Marley

„Múdrosť očisťuje, ľudskosť posilňuje.“

Konfucius

„V tej chvíli, keď sa otrok rozhodne, že už viac nebude otrokom, oslobodí sa a ukáže cestu druhým.
Sloboda a otroctvo sú stavy mysle.“

John Galsworthy

„Priateľstvo je tak potrebné ako ľudskosť sama.
A šťastný je ten, kto ho nájde, lebo vie, že už nie je sám.“

Thomas Large

„Sloboda je právo hovoriť ľuďom to,
čo nechcú počuť.“

George Orwell

„Snaha o osobné šťastie je len predlžovaním zvieratskosti v nás.
Ľudskosť sa začína v človeku, až keď sa ho zriekne.“

Henri Fréderic Amiel

„Vzdať sa slobody znamená vzdať sa ľudskosti.“

Jean Jacques Rousseau

„Sloboda je možnosť
byť samým sebou voči sebe i svetu.“

Radoslav Rochallyi

„Sloboda nie je mŕtva,
kým žije aspoň v jednom srdci.“

Stefan Zweig

„Iba ten si zaslúži slobodu a lásku,
kto si ju vie udržať.“

Johann Wolfgang von Goethe