Bod zlomu

Pojem "Bod zlomu" pochádza z rovnomennej sociologickej knihy od Malcolma Gladwella, ktorý v nej definuje bod zlomu ako „okamih kritického množstva, prahu, bodu varu".
Jeho kniha sa snaží objasniť a vysvetliť „záhadné“ sociologické zmeny každodenného života, t.j., že „myšlienky, výrobky, informácie alebo spôsoby správania sa šíria podobne ako vírusy, epidémiou.
-
-

Charakteristiky epidémie

- nákazlivosť,
- malé príčiny môžu mať veľké následky
- ku celkovej zmene nedochádza postupne, ale v jedinom dramatickom okamihu, v tzv. bode zlomu.

-
Difúzne šírenie inovácií v populácii

- Inovátori:
Vizionári.
- Skorí používatelia:
Názoroví vodcovia svojho okolia, rešpektovaní, premýšľaví ľudia, vizionári, riziko chápu ako šancu na kvantový skok vpred.
- Bod zlomu
Na prechod myšlienky touto hranicou treba často "preklad" myšlienky z vízie do reality, pretože to, čo dávalo zmysel inovátorovi, nemusí dávať zmysel pragmatikovi.
- Skorá väčšina:
Pragmatici, proti riziku chcú mať záchrannú sieť, cieľom je postupné predvídateľné a merateľné zlepšenie.
- Neskorá väčšina:
Rozvážny a skeptický priemer.
- Oneskorenci
.
.
-

Pravidlá bodu zlomu

"Tri pravidlá bodu zlomu - zákon malého počtu, faktor nákazlivosti a sila súvislosti (kontextu) - nám umožňujú zorientovať sa vo fungovaní epidémií, a poskytujú návod, ako postupovať pri dosahovaní bodu zlomu"

-

-
Zákon malého počtu

-
"Úspech akejkoľvek sociálnej epidémie je veľmi závislý od účasti ľudí s určitým vzácnym sociálnym nadaním":
-
- Spojovateľ (spojka):
"Pozná veľa ľudí", priateľský "majster zväzku", pre ktorého je dôležité aj to, aké typy ľudí pozná".
-
- Maven:
Niekto, kto zhromažďuje znalosti, má vedomosti a sociálne zručnosti potrebné k odštartovaniu sociálnych epidémií, pre ktorého nie je dôležité koľko vie, ale ako tieto informácie odovzdáva ďalej, tzn. nechce sa vnucovať, len vzdelávať.
- Predávajúci (vysielač):
Niekto, kto vie veľmi dobre vyjadrovať emócie a pocity, vie predať správu presvedčivo, jeho komunikácie je charakteristická prirodzenou empatiou a mimikrami

Faktor nákazlivosti

- Správa musí byť predateľná, praktická a ľahko zrozumiteľná.
- Nesmie zaniknúť v informačnom šume.
- Ak sa podarí udržať pozornosť, podarí sa aj vzdelávať.
- Existuje jednoduchý spôsob, ako zabaliť informáciu tak, aby bola za správnych podmienok neodolateľná, stačí ho len nájsť.

Sila súvislostí

 
- Epidémie sú citlivé na súvislosti panujúce v dobe a mieste, kde sa odohrávajú.
- Na zmenu súvislostí sme mimoriadne citliví.
- Naše vnútorné vzťahy sú výsledkom vonkajších okolností a nemusíme si to uvedomovať.
- Existujú také intenzívne špecifické situácie, že dokážu premôcť naše získané a vrodené dispozície.
- Poctivosť je osobnostná črta podstatne ovplyvniteľná situáciou.
- Základná atribučná chyba - ľudia majú sklon robiť tú chybu, že keď ide o interpretáciu správania druhých, preceňujú význam povahových rysov a podceňujú význam situácie a súvislostí.
- Povaha je skôr zoskupením návykov, sklonov a záujmov, ktoré sú len voľne zviazané a závisia v konkrétnych okamihoch na okolnostiach a súvislostiach.
- Nákazlivosť konania vybočujúceho z normy - niekto druhý mi tým dáva povolenie - porušovanie dopravných predpisov, epidémie samovrážd, atď.
- Pravidlo 150 – rozlíšenie skupiny so skutočnou spoločenskou autoritou:
  •  Kapacita kanálu: veľkosť priestoru v našom mozgu pre určité druhy informácií, napr. najlepšie si pamätáme 7 miestne čísla; počet ľudí, ktorých smrť by nás ťažko zasiahol je obvykle 12.
  • Kapacita nášho sociálneho kanálu: maximálny počet jednotlivcov (cca 150), s ktorými môžeme mať skutočný spoločenský vzťah, ktorý spočíva v tom, že vieme, kto sú a aký je ich vzťah k nám; je to počet ľudí, ku ktorým by sme bez váhania prisadli pri náhodnom stretnutí v bare.
  • Transakčný pamäťový systém: sa zakladá na tom, kto je lepší na zapamätanie akých druhov informácií; ak má každá osoba skupinou uznanú zodpovednosť za určité úlohy a informácie, vedie to k väčšej efektívnosti skupiny.
  • Aby ste vytvorili jedno nákazlivé hnutie, musíte často vytvoriť najprv mnoho malých hnutí.
 
 

Citáty z českého vydania knihy preložené do slovenčiny

… Ak chceme prísť na kĺb sociálnym epidémiám, musíme najprv pochopiť, že pravidlá ľudskej komunikácie sú často veľmi neobvyklé a nezodpovedajú intuícii. Základom každej úspešnej epidémie ale musí byť presvedčenie, že zmena je možná, že pokiaľ ľudia dostanú správny impulz, dokážu radikálne transformovať svoje správanie a názory. Radi si myslíme, že to, kto sme a ako sa správame, vychádza z vnútra, a že to je trvalo dané našimi génmi a povahou. V skutočnosti má na nás veľký vplyv prostredie, bezprostredné súvislosti a osobnosti ľudí okolo nás…
text
… Vo veľkej miere podliehame vplyvu toho čo vidíme a počujeme, a nakoľko sme citliví na najmenšie detaily každodenného života. Sociálna zmena je preto taká premenlivá a nevyspytateľná, lebo všetci máme v povahe premenlivosť a nevyspytateľnosť…
… Ak chcete dosiahnuť zásadné zmeny vo viere a správaní ľudí, ktoré by boli trvalé a slúžili ako príklad ostatným, musíte okolo nich vytvoriť spoločenstvá, v ktorých je možné nové presvedčenie praktikovať, vyjadrovať a pestovať.
Svet bodu zlomu, to sú samé ťažkosti a premenlivosť, ale je v ňom aj nemálo nádeje. Iba malou zmenou veľkosti skupiny môžeme výrazne zlepšiť vnímavosť voči novým myšlienkam, a keď sa trochu pohráme s tým, ako je informácia prezentovaná, môžeme významne zvýšiť jej nákazlivosť. Keď objavíme pár výnimočných ľudí obdarených nesmiernym spoločenským vplyvom, môžeme ovplyvňovať sociálnu epidémiu.
… Body zlomu sú vlastne potvrdením toho, že zmena je možná a inteligentným jednaním možno veľa dokázať. Ak sa pozrieme na svet okolo seba, možno vyzerá nehybne a nezmeniteľne, ale nie je. Stačí trochu popostrčiť, a keď to bude v správnom mieste, môže sa zlomiť.

Hľadať